Hoopers Nederland

Submitted by drealmere on Fri, 06/01/2018 - 13:39

Hoopers is een leuke, nieuwe en volwaardige opzichzelfstaande hondensport. Deze sport is geschikt voor elke hond en elke handler. 

Hoopers is een sport met bepaalde fysieke en mentale eisen. De aangepaste hindernissen in Hoopers zorgen voor een minimale lichamelijke belasting voor zowel hond als handler.

Hoopers Nederland hanteert aangepaste aanleertechnieken. Het aanleren van de oefeningen gebeurt 'drukvrij'. Het is tenslotte de bedoeling dat het vooral leuk blijft. 

Subscribe to welkom